Over de Pioniers

Scouting Pioniers zet zich in de doelstelling van Scouting Nederland te verwezenlijken. die doelstelling luidt als volgt: Het bevorderen van het spel van verkennen in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en daarmee een plezierige en uitdagende vrijetijdsbeleving te bieden aan kinderen, jeugdigen en volwassen waardoor mede een bijdrage wordt geleverd aan de algemene vorming en de persoonlijkheid.

Jaarlijks maakt de groep een activiteitenplan en een tijdschema waarin de activiteiten en speerpunten voor het komend jaar worden vastgelegd. Dit activiteitenplan wordt gemaakt op basis van het beleid en de plannen van de afzonderlijke speltakken en de activiteiten die de groep als geheel wil ondernemen. Na vaststelling van het beleidsplan coördineert het verenigingsbestuur de gezamenlijke uitvoering.Geschiedenis

Scouting Pioniers is op 31 maart 1945 door wijlen ere-voorzitter, groepsleider, oudbaas en hopman, Dhr. Jan de Groot opgericht en vervult sindsdien een belangrijke rol binnen het jeugd en jongerenwerk in de gemeente Landgraaf. “De Pioniers gingen van start met “padvinders”, tegenwoordig scouts genoemd, in een oud kippenhok aan de Reeweg in Abdissenbosch, daarna kwamen ook al snel een welpenspeltak en een Stam en verhuisden ze naar een gebouw achter de toenmalige NH-kerk aan de Veeweg.

Na enkele jaren achter het kerkje aan de Veeweg het onderkomen te hebben gehad werd het tijd voor meer plek en kreeg Scouting Pioniers oude Mijnstreek toestemming om op de plaats waar het huidige scoutinggebouw staat een houten gebouw voor scouting doeleinden te bouwen. In 1959 kon na de inspanning van vele vrijwilligers en door de op velerlei manieren bij elkaar verdiende gelden het nieuwe scoutinggebouw worden geopend.De opening ging gepaard met veel feestelijkheden waaronder een optocht door de straten van Nieuwenhagen met Padvindersdrumband.

Vele ontmoetingen en kampen met internationale scoutinggroepen zoals uit b.v. Engeland, Frankrijk, Duitsland en Amerika hebben in de voorbije jaren plaats gevonden. In de jaren 80 was het houten scoutinggebouw, na ruim 20 jaar dienst gedaan te hebben, toe aan vervanging. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen en het werven van financiële middelen werd onder leiding van Dhr. Kees Lindelauf en enkele enthousiaste mede scouts in 1983 begonnen aan de bouw van het huidige stenen scoutinggebouw, het houten plafond in de zaal stamt nog af van het oude houten scoutinggebouw. In 1985 werd het huidige gebouw officieel op feestelijke wijze geopend.

In 2015 heeft Scouting Pioniers haar 70 jarig jubileum gevierd met een jubileum zomerkamp en leuke extraatjes voor haar leden. In de loop der tijd hebben al verschillende jubileum zomerkampen, t.w. in o.a Friesland, Duitsland Frankrijk en Engeland, plaatsgevonden.

Scouting Pioniers hoopt nog vele jaren, kinderen, jeugdigen en volwassenen kennis te kunnen laten maken met Scouting Pioniers oude Mijnstreek.Bestuur

Het verenigingsbestuur van de Pioniers bestaat uit de onderstaande personen, die het dagelijkse bestuur van de vereniging leiden:

Voorzitter Kenny Zijlstra
Secretaris: vacature
Penningmeesters: Chiara Aerts & Bert Lindelauf
Materiaalmeester: Bas Maassen
Groepsbegeleider: Sjaak Gorissen

Stichtingbestuurslid: Rogier Deguelle
Stichtingbestuurslid: Roy GubbelsVrijwilligers

Ons huidige leidersteam, met de teamleiders voorop:

Bevers: Yvonne, Maud en Jelle
Welpen: Sabrina, Marscha en Joanna
Scouts:  Saskia, Quinten en linda
Explorers:  Kevin en Iris
Stam: Bas

Vrienden van de pioniers: Diana en Ria

Vertrouwenspersoon: Tom
Ondersteuningsteam: Irma